Maandag 28 mei 2012
(tweede Pinksterdag)
te zien tijdens
de kunstexpositie

De Poorten
van Reijmerstok.

De Puthof, Reijmerstokker-
dorpsstraat 130,

Reijmerstok
10.00 tot 17.00 uur
hh hh hh

Omgaan met
doordringen tot
ontdekken en weten

Op een subtiele wijze
met een terughoudende kracht
ga ik om met
plant, dier en mens
met de dingen van elke dag

Zó ga ik ook om met de materie
klei, brons en steen
om door te dringen tot
de oervorm, de oerbeweging

Om te ontdekken en te weten
het oerleven.

Beelden van Els